Schisis en de KNO-arts

Wanneer kom ik in aanmerking voor een neuscorrectie

Rond een leeftijd van 18 jaar is de uitgroei van het middengezicht voltooid en komen patiënten met een enkelzijdige of dubbelzijdige schisis in aanmerking voor een correctie van de neus. Het doel van deze operatie is het verbeteren van de neusademhaling, symmetrieherstel en het verbeteren van de neusvorm. De keuze om deze operatie wel of niet te ondergaan is geheel aan de patiënt. Het zal in ieder geval altijd ter sprake komen tijdens de laatste consulten bij het Rotterdamse schisisteam in het Sophia Kinderziekenhuis.

De operatie aan de neus wordt een septorhinoplastiek genoemd en wordt meestal verricht in combinatie met een hercorrectie van de bovenlip en het bijbehorende litteken. In het Erasmus MC opereren de KNO-arts (dokter Datema) en plastisch chirurg (professor Mathijssen of dokter Versnel) daarom samen als gespecialiseerd team.  Algemene informatie over een septorhinoplastiek kunt u vinden door hier te klikken. Bij schisis zal tijdens de neusoperatie altijd worden gekozen voor een externe benadering, de overige informatie is gelijkwaardig van  toepassing.

Welk resultaat mag ik verwachten + voorbeelden

Het eerste consult vindt plaats in de centrum locatie van het Erasmus MC. Dit kan even wennen zijn na een lang medisch traject in het kinderziekenhuis. U zult snel merken dat het slechts de locatie is die anders is. De KNO-arts en plastisch chirurg die u gaan behandelen zijn eveneens lid van het Rotterdamse schisisteam en goed op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis. Het eerste consult zal in het teken staan van het inventariseren van uw wensen ten aanzien van vorm en functie van de neus. Hierna volgt een uitgebreid onderzoek van de inwendige neus en uitwendige neus. Ook zullen de oren worden nagekeken, waarbij aandacht voor de stand en kwaliteit van uw trommelvliezen, het gehoor en eventuele oorontstekingen.

Een enkelzijdige en dubbelzijdige schisis vertonen elk klassieke kenmerken. De uitgebreidheid van de schisis is bepalend voor de variatie van deze kenmerken en daarmee chirurgische mogelijkheden en onmogelijkheden.  Het is onze ervaring dat ongeacht de uitgebreidheid van de schisis, patiënten over het algemeen erg tevreden zijn met de verbetering van vorm en functie van de neus, ook al is het niet altijd mogelijk om alle sporen van de schisis in het gezicht uit te wissen.

Voorbeelden van patiënten die door ons zijn geopereerd kunt u hier vinden. De linker foto is de situatie voor operatie en de rechter foto de situatie 12 maanden na de operatie.

Na de operatie

Na uw neus (en lipoperatie) verblijft u over het algemeen 1 nacht op de afdeling van de plastische chirurgie. Als u zich goed voelt mag u de volgende dag met ontslag naar huis. De neus is dan afgeplakt, bevat soms een spalk en in de neus zitten neustampons. Deze worden, evenals de uitwendige hechtingen, 4-5 dagen na uw operatie verwijderd op de polikliniek van de KNO-heelkunde. Hierna zult u de neus goed moeten gaan spoelen met zoutwateroplossing en de  littekens insmeren met een vette zalf. Houdt u er rekening mee dat de neus in het begin nog erg hard en gezwollen kan zijn.

Oordoppen
2Wij adviseren om gedurende de eerste drie weken na de operatie dag en nacht flexibele oordoppen in de neus te dragen. Het idee hierachter is dat deze doppen een tegendruk geven aan de huid en het kraakbeen van de neusvleugels en de neusingang. Hiermee wordt (deels) voorkomen dat onderhuidse littekenkrachten de neusingang doen vernauwen. Na drie weken is het advies om de doppen ’s nachts te blijven dragen tot drie maanden na de operatie. Deze oordoppen zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt, online of bij de drogist.

 

Tussentijdse en laatste controle

Drie maanden en één jaar na de operatie vinden poliklinische controles plaats. Er is u gevraagd om voorafgaand aan het laatste consult een fotoserie van de neus te laten maken zodat er een goed vergelijk mogelijk is tussen de situatie voor en na operatie. De vorm en de functie van de neus zullen 1 jaar na operatie weinig tot niet meer veranderen. In een uitzonderlijk geval vindt er vanaf 1 jaar na de neuscorrectie nog een kleine nacorrectie plaats.

 

Meer informatie over schisis kunt u vinden op de website van het Rotterdamse schisisteam (klik hier) en de website van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA) (klik hier).