Disclaimer

  1. De informatie op deze website is zorgvuldig en aandachtig tot stand gekomen om patiënten zo goed mogelijk te informeren. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd nog onvolledig is, aan discussie onderhevig is of fouten kan bevatten. Hoewel wij ons best doen om alle informatie en links zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor eventuele consequenties van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.
  2. Foto’s waarop patiënten herkenbaar zijn afgebeeld, zijn gepubliceerd nadat er schriftelijke toestemming van de betreffende persoon is verkregen. Deze foto’s mogen niet worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dr. Datema en de betreffende persoon op elke afbeelding.