Neuscorrectie

Informatie voor patiënten


Doel van de operatie

Het doel van een septorhinoplastiek is vaak tweeledig. Ten eerste dient de doorgankelijkheid van de neus te worden verbeterd door het neustussenschot (septum) recht te zetten. Een recht neustussenschot vormt tevens de basis voor overige vormcorrecties van de neus. Ten tweede wordt de vorm van de neus verbeterd indien er van te voren sprake was van “ernstige ontsiering” of “vormafwijkingen die bijdragen aan een slechte neusdoorgankelijkheid”. Zuiver cosmetische neuscorrecties worden in het Erasmus MC in principe niet uitgevoerd, tenzij hier gegronde redenen voor zijn en de zorgverzekeraar hier toestemming voor verleent.

Type operatie (gesloten of open septorhinoplastiek)

Een septorhinoplastiek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 1. Via sneetjes binnen in de neus, zonder gebruik te hoeven maken van een snee/litteken aan de buitenkant (gesloten benadering).
 2. Door een kleine toegang te maken via de onderzijde van de neus in de huid die is gelegen tussen de beide neusgaten (columella). Bij deze methode (open benadering) is uw behandelend arts in staat om de huid van de neuspunt en de neusrug los te maken om de nodige correcties aan het kraakbeen van de neuspunt en neusrug uit te voeren. Deze benadering resulteert in een klein litteken, dat meestal slechts tijdelijk zichtbaar zal zijn.
  litteken

  “Inverted V litteken in de columella (3 maanden na operatie en alleen zichtbaar van onderen)” Het litteken wordt naar verloop van tijd nog minder zichtbaar.

   

 

 

 

 

 

 

De keuze van het type operatie wordt gemaakt door uw arts en is afhankelijk van de locatie van de correcties die nodig zijn en van de daarvoor meest geschikte operatieve technieken (chirurgisch plan). De keuze van het type benadering wordt uiteraard voorafgaand aan de operatie met u besproken.

Van eerste consult tot operatie

Het eerste consult staat volledig in het teken van een inventarisatie van uw klachten, uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en uw wensen. Door middel van een informatief vraaggesprek, een vooraf in de wachtkamer door u ingevulde vragenlijst en uitvoerige analyse van uw inwendige en uitwendige neus wordt het probleem geïnventariseerd en gekeken of er een operatieve oplossing is. Na afloop van dit consult gaat u naar de medisch fotograaf voor een kleurenfotoserie van de neus en krijgt u een informatie folder mee over de operatie.

Het tweede consult staat in het teken van het toetsen van eerdere bevindingen, de gelegenheid voor u om vragen te stellen over de operatie of onduidelijkheden. Indien u besluit om op grond van de gegeven informatie de operatie te willen laten uitvoeren, wordt eerst aan uw zorgverzekeraar toestemming gevraagd. Als deze toestemming is verkregen komt u op de wachtlijst. In tussentijd zal een verpleegkundige met u een opnamegesprek voeren en dient u bij de anesthesist langs te gaan voor een intake gesprek betreffende de narcose die u gaat krijgen.

De dag van de operatie. Een rhinoplastiek wordt, tenzij uw algehele gezondheid dit niet toestaat, uitgevoerd in dagbehandeling. Op de dag van de operatie verwachten wij u op ons Dagchirurgisch Centrum (begane grond) of klinische afdeling (8 midden). De locatie en het tijdstip ontvangt u per post.
Nadat u bent opgenomen, wordt u door een verpleegkundige in uw bed naar de operatieafdeling gebracht, waar u wordt ontvangen in de voorbereidingsruimte. Op het moment dat de operatiekamer en het personeel voorbereid is op u komst, wordt u in bed naar de operatiekamer gebracht. Dit kan soms even duren. Op de operatiekamer maakt het  aanwezige team met u kennis en wordt er een checklist met u doorgenomen om de operatie zo voorspoedig mogelijk te kunnen laten verlopen. De anesthesist begeleidt u vervolgens totdat u in slaap bent.

Na de operatie

U wordt wakker op de uitslaapkamer en zult merken dat u niet door uw neus kunt ademhalen. In de neus bevinden zich gazen (tampons) en de buitenkant van de neus is afgeplakt met tape en bevat in sommige gevallen een spalk. De tampons kunnen soms een drukkend gevoel geven of niezen uitlokken. Doet u dit laatste bij voorkeur met een open mond. Bij ernstige hinder kunnen medicijnen om het niezen wat te onderdrukken worden voorgeschreven. Het tranen van de ogen kan optreden doordat de tampons de traanafvoergangen in de neus blokkeren. Dit is tijdelijk en u hoeft hierover niet ongerust te zijn. Zolang de tampons in de neus aanwezig zijn kunt u regelmatig last hebben van wat bloederig, “limonade-kleurig” vocht dat door het verband lekt. U hoeft ook hierover niet ongerust te zijn. Een septorhinoplastiek veroorzaakt weinig pijn en kan doorgaans goed worden onderdrukt door het gebruik van paracetamol (al dan niet in combinatie met een aanvullende pijnstiller).
De arts bezoekt u aan het einde van de dag om het beloop van de operatie met u te bespreken. Indien u goed fit bent, gegeten en gedronken heeft en zelfstandig naar de WC bent geweest is ontslag naar huis mogelijk. Volg de instructies van uw arts goed op voor een voorspoedig herstel.

Eerste controle na de operatie

Over het algemeen wordt de neus na 5 dagen uitgepakt en worden de hechtingen (indien een open benadering is toegepast) verwijderd. Een spalk wordt na 10 dagen verwijderd. U dient de neus frequent (6 keer per dag) te spoelen met zoutwateroplossing en snuiten zoveel mogelijk te voorkomen. Houdt u zich aan de volgende leefregels:

 • houdt u zich de eerste week rustig en beperkt overmatige lichamelijke inspanning
 • hervatten werk over het algemeen vanaf 7-10 dagen na de operatie
 • hervatten sport vanaf 6 weken. Contactsport vermijden
 • bril dragen vanaf 6 weken indien er correcties van de neusrug zijn verricht

Klachten / ongemak die horen bij de operatie zijn:

 • zwelling van de neus door ophoping van vocht verdwijnt meestal vanaf de tweede week en kan tot drie maanden duren
 • een doof gevoel van de huid van de neuspunt komt voor en herstelt zich doorgaand binnen enkele maanden tot een jaar
 • een stijve/harde neuspunt is normaal en wordt gedurende de eerste paar maanden minder
 • enige zwelling en blauwe verkleuring onder de ogen en naast de neus komt voor als het neusbot opnieuw is gebroken (osteotomie) en verdwijnt relatief snel.

Vervolgcontroles na de operatie

Drie en 12 maanden na de operatie vinden er nog poliklinische controle plaats om het resultaat met u te evalueren. U wordt opnieuw gevraagd om de vragenlijst in te vullen en er zal weer een fotoserie van de neus worden gemaakt om de situatie voor en na operatie met elkaar te kunnen vergelijken. Bij een goed resultaat na 12 maanden wordt u uit verdere controle ontslagen. In onze ervaring is ongeveer 80% van de patiënten tevreden na de operatie. In een enkel geval is een kleine, correctieve vervolgoperatie nodig.

Welk resultaat kan ik verwachten?

Houdt u er rekening mee dat het verrichten van een septorhinoplastiek geen exacte wetenschap is en er dus geen garanties kunnen worden gegeven op het resultaat. Ook na een perfect uitgevoerde operatie is het resultaat vrijwel nooit compleet symmetrisch en de contour ook niet altijd totaal glad. Wij streven uiteraard naar een zo goed mogelijk resultaat. Het voorspellen van een “persoonlijk” eindresultaat is lastig, omdat dit van vele factoren afhankelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van uw wondgenezing, uw eigen verwachtingspatroon, de dikte van uw huid, eerdere neusoperaties en de vaardigheden van uw chirurg. Zeker als u eerder aan de neus bent geopereerd wordt het eindresultaat minder  voorspelbaar. Pas na een jaar kan worden gesproken over een rustige situatie en kan een  uitspraak worden gedaan over de blijvende vorm en functie van uw neus.

Wanneer moet ik eerder dan gepland contact opnemen?

 • Bij helder rood bloedverlies uit neus en/of keel
 • Bij koorts en/of toename van pijn in de neus
 • Als zich pus ontlast in de neus / vanuit de huid