OSAS

OSAS staat voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Het is een aandoening waarbij gedurende de slaap, de ademhaling meer dan 5 keer stilvalt voor een periode van minimaal 10 seconden. De oorzaak is een tijdelijke blokkade van de bovenste luchtweg door bijvoorbeeld de tong, het zachte gehemelte (met huig) of de wand van de keel. OSAS gaat niet zelden gepaard met snurken en overgewicht. Alhoewel de ademstops een negatieve invloed op de kwaliteit van de slaap kunnen hebben, is er geen gevaar voor verstikking.

De KNO-arts zal op grond van uw klachten (denk hierbij aan vermoeidheid en slaperigheid overdag zonder andere aanwijsbare oorzaak, maar ook concentratieproblemen of vergeetachtigheid) en bevindingen bij KNO-heelkundig onderzoek een inschatting maken over de waarschijnlijkheid van de diagnose. Hierna vindt een slaaponderzoek plaats met diverse metingen (polygrafie of polysomnografie).

Met polysomnografie kan:
1. de ernst van het OSAS worden bepaald, waarbij een verdeling bestaat tussen mild, matig en ernstig op grond van de zogeheten apneu-hypopneu index (AHI). De AHI bepaalt mede de behandelmogelijkheden.
2. een onderscheid maken in ernst van het OSAS in rug en zijligging (doorgaans toename in rugligging)
3. OSAS onderscheiden van CSAS (centraal slaap apneu syndroom waarbij het ademhalingscentrum in de hersenen is aangedaan) en PLMS (periodic limb movement disorder waarbij door hevige beenbewegingen de slaapkwaliteit wordt beïnvloed) . Een mengbeeld met OSAS en CSAS komt ook voor.
4. de dalingen van het zuurstofgehalte in het bloed door de diverse ademstops meten.

Ernst:
AHI 5-15 licht OSASAHI 16-30 matig OSAS
AHI > 30 ernstig OSAS

Per 1 januari 2017 worden patiënten met het vermoeden op OSAS niet meer onderzocht en behandeld op de KNO polikliniek van het Erasmus MC, maar direct doorverwezen naar het Snurk en Slaapcentrum a/d Maas (in het Havenziekenhuis).

Lees meer: Patiëntinformatie over snurken en OSAS (NVKNO)  en de website van de Nederlandse apneuvereniging