Traanwegchirurgie (DCR)

Uw oogarts heeft vastgesteld dat uw tranende ogen (epifora) of chronisch ontstoken traanzak (dacryocystitis) het gevolg zijn van een verstopping in het afvoersysteem van de tranen. Normaal gesproken worden de tranen via de traanpunten naar kleine afvoergangetjes richting de traanzak gebracht. Van hieruit komen de tranen in de neus terecht die men ongemerkt inslikt (figuur 1). Als er in dit systeem een vernauwing of verstopping aanwezig is, rollen de tranen over de wang.

Figuur 1: De traanweg

De ANEL test: als de traanpunten voldoende open zijn en op de goede plaats liggen, kan de doorgankelijkheid van de traanweg worden getest door met een stomp naaldje water te spuiten in de onderste of bovenste traanpunt. Als het water in de neus terecht komt dan zijn de traanwegen in ieder geval deels open. Zo niet, dan zijn de traanwegen geheel verstopt.

Bij wie verrichten wij in het Erasmus MC een DCR:  bij patiënten die vanwege gezondheidsredenen of complexiteit van hun oogheelkundige verleden, niet buiten een Academisch Centrum kunnen worden geholpen.

Een endoscopische DCR is een ingreep onder algehele narcose, waarbij de KNO-arts samen met de oogarts, een opening maakt tussen de traanzak en de neus. Deze ‘bypass’ zorgt ervoor dat de tranen direct vanuit de traanzak in de neus rollen. Deze opening wordt gemaakt via de neus onder zicht van de endoscoop. Op een specifieke plaats wordt met een lichtbron de traanzak belicht. Het bot dat over de traanzak ligt wordt met een boor of beitel verwijderd. Hierna wordt de traanzak geopend zodat er een rechtstreekse verbinding is met de neus. Om deze verbinding open te houden wordt een siliconen stent ingebracht via de traanpuntjes, welke na 3 maanden door de oogarts zal worden verwijderd (figuur 2).

Figuur 2: van links naar rechts de stappen zoals worden genomen tijdens de endoscopische DCR

De voordelen van deze operatie zijn dat er geen uitwendig litteken ontstaat en spieren en pezen in de middelste ooghoek ongemoeid worden gelaten (zoals bij de externe benadering wel het geval kan zijn).

Na de operatie ziet u het siliconen slangetje zitten in de binnenooghoek (figuur 3). Deze stent is na 3 maanden doorgaans eenvoudig te verwijderen. De oogarts neemt het lusje door en u kunt het slangetje vervolgens uitsnuiten. Gedurende de 3 maanden dat de stent aanwezig is, hindert dit de afvloed van tranen niet tot nauwelijks.

3

Figuur 3: eindsituatie binnen en buiten

Ongeveer 80-90% van onze patiënten is geholpen met deze procedure. Het komt voor dat de procedure op termijn moet worden herhaald.

Deze informatie is geschreven vanuit het perspectief van de KNO-arts. Het kan daarom zijn dat voor u belangrijke informatie op deze pagina mist. Op de website van de Oogcentra, behorende tot de samenwerkende topklinische ziekenhuizen kunt u meer lezen over de oogheelkundige aspecten van overmatige tranenvloed. Klik hier.

Een online video van de endoscopische DCR vindt u hier. Let op! Deze video is afkomstig uit het buitenland. In grote lijnen is de procedure zoals in het Erasmus MC wordt uitgevoerd gelijk.